Tại sao người khác nên tin bạn? Bạn có tài năng? Bạn luôn đúng giờ? Bạn chân thành?

Hãy giữ lấy mô hình này để xây dựng lòng tin với mọi người nhé

(from THP Group)