annamjapan annamjapan annamjapan

Blog category

MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG ĐẾN MỸ TRONG NĂM 2018 .

MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG ĐẾN MỸ TRONG NĂM 2018 .

Giang Lý Liên Khang 06/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa VN và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, tạo đột phá ngành du lịch....

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUẢNG CÁO.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUẢNG CÁO.

Giang Lý Liên Khang 02/01/2018

Sau đây là một số khái niệm chung về Quảng Cáo: _ Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện truyền tin định trước về sản phẩm hay thị trường cho người bán lẻ hay...

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4